Prawo pracy – obrona praw pracowniczych

Zaledwie kilka lat temu, ochrona pracowników była niewielka jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie zatrudnionego dobrze bądź źle spoczywało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były nierzadko ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niewystarczające a wielokrotnie nie egzekwowane. Spora część pracowników nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zainicjowany pozostał ruch migracji populacji wiejskiej do miast. Sporo osób starało się znaleźć pracę w prężnie rozwijającym się mieście. Albowiem liczebność zatrudnionych wzrastała ze względu na narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy gwałtownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw pracowników, które z upływającym czasem stały się podstawą dla współczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania zatrudnionych. Otwarcie określa sprawiedliwe honorarium, dopuszczalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy ochrania poza tym przed nietolerancją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem albo bezzasadne zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której zatrudniony odczuwa iż został on mylnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to wynika z braku określonego wypowiedzenia czy odpowiedniej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest powodem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi pozostać zrealizowane odpowiednio z wiążącymi dyrektywami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.