Zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika

Kiedy jeden z pracowników odejdzie z firmy, trzeba znaleźć wykwalifikowaną osobę, która przejmie jej obowiązki. Podczas procesu aplikacji trzeba będzie ocenić charakter i cechy wszystkich pretendujących kandydatów celem ustalenia, który z nich jest najlepszy na nowe stanowisko.

Trzeba być roztropnym przy wyborze. Jeśli popełni się błąd w czasie przebiegu rekrutacji, możliwe iż będziesz przymuszony do pracy z pracownikiem, który okaże się mniej wykwalifikowany jak to się najpierw wydawało.

Nie zapomnij, iż możesz zostać pozwany za bezprawne zakończenie umowy po nagłym zwolnieniu zatrudnionego z naruszeniem jego praw. Jeżeli chcesz upewnić się, że dana osoba nie spowoduje dla Ciebie kłopotów warto, aby postępować odpowiednio z poniższymi wskazówkami.

1. Zapytaj go, czego oczekuje od Ciebie. Wynagrodzenie jest kluczowym zagadnieniem dla obu stron, w takim przypadku należy utwierdzić się, iż warunki umowy będą jasne. Jeżeli pretendent oczekuje zbyt dużo, można zwyczajnie odrzucić jego wniosek.

2. Sprawdzenie wiarygodności danych w CV. Wskazane jest sprawdzenie czy informacje zawarte w CV są prawdziwe.

3. Podpisz umowę o pracę. Ten pisemny dokument reguluje różne sprawy, takie jak uposażenie za nadgodziny i politykę firmy. Na przykład postanowiłeś zwolnić zatrudnionego, ponieważ dopuścił się on naruszeń tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jeżeli pozwie Cie on o nieuczciwe zakończenie umowy, dokument ten może być dowodem na zgodę zatrudnionego na warunki zatrudnienia.